Korespondencję z sądu? To się w ogóle czyta?

Dziś chciałbym podzielić się z Tobą poradą, której udzieliła mi znajoma pani notariusz. Chodziło o wpisy do księgi wieczystej.

Proszę sprawdzić czy wpisy do KW nie zawierają błędów w Pańskich danych osobowych! Gdyby były, proszę to zgłosić, zanim wszystko się uprawomocni.

Dziś krótko, ale konkretnie – czytajcie korespondencję z sądu!

Kto składa wnioski? Notariusz?

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości w jednym z końcowych punków posiada zazwyczaj zapis mówiący, że notariusz w imieniu nowego właściciela wnioskuje o dokonanie zmian w poszczególnych działach księgi wieczystej. W takiej sytuacji zawsze dokonywane są zmiany wpisów w dziale II, ale niejednokrotnie dokonuje się lub wykreśla wpisy w działach III i IV. Dokładne opisy poszczególnych działów Ksiąg Wieczystych znajdziesz w innym naszym artykule –> TUTAJ.

Wspomniane wnioski, notariusz składa do wydziału wieczystoksięgowego właściwego dla danej nieruchomości sądu rejonowego. Odbywa się to niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przy pomocy systemu elektronicznego (nie wiem czy ktoś jeszcze korzysta z tradycyjnych, papierowych wniosków, choć jest to możliwe). O przebiegu wizyty u notariusza dokładnie pisaliśmy w artykule –> TUTAJ.

Wpisy ujawnione automatycznie?

Co się z tym dzieje dalej? Niestety samo wysłanie wniosku elektronicznego nie oznacza, że poszczególne wpisy zostaną ujawnione lub wykreślone automatycznie. Po złożeniu wniosku następuje postępowanie wieczystoksięgowe. Jest to posiedzenie niejawne – bez udziału stron postępowania. Podczas takiego posiedzenia sąd weryfikuje wniosek oraz dołączoną do niego dokumentację (np. zaświadczenia, wypisy z odpowiednich rejestrów, akty, itp.) i dokonuje odpowiednich wpisów (lub wiosek oddala). Wpisów dokonuje sędzia lub referendarz sądowy.

Zawiadomienie

O przeprowadzeniu opisanego wyżej postępowania i dokonaniu lub wykreśleniu poszczególnych wpisów w księdze wieczystej sąd zawiadamia strony postępowania. Zawiadomienie takie sąd może przesłać stronie postępowania przy pomocy systemu teleinformatycznego, lecz trzeba mieć do niego dostęp oraz wyrazić taką wolę podczas spisywania aktu. W ten sam sposób można również zrzec się takiego zawiadomienia – czego ja osobiście nie polecam. Standardowo zawiadomienie takie wysyłane jest listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w akcie notarialnym.

Aha! Jeszcze jedno. Korespondencję musi osobiście odebrać adresat, więc ani mama, ani siostra, ani nawet żona lub mąż nie odbiorą tego za Ciebie. Teoretycznie możesz wystosować upoważnienie, w praktyce poczta już kilka razy dała mi do zrozumienia, że nic ono nie da.

Dziwne to pismo. Co to za tabelki?

Otwierasz pismo, a tu jakieś dziwne tabelki? Co to znaczy? Otóż zawiadomienie jest wydrukiem z systemu komputerowego obsługującego księgi wieczyste (księgi wieczyste możesz sprawdzić na stronie https://ekw.ms.gov.pl/ ). Dokument zawiera opis zmian wprowadzonych w treści księgi. Zwróć uwagę – treści, które zostały wykreślone będą prezentowane na szarym tle, natomiast treści nowe (aktualne) będą opisane w białym tle.

Istotną informacją jest znajdujący się na końcu wniosku zapis – stronie przysługuje skarga na powyższy wpis w terminie 7 lub 14 dni (w zależności od tego, kto dokonywał wpisu) od dnia doręczenia zawiadomienia.

Dlaczego to jest takie ważne?

Dlaczego to zawiadomienie jest takie ważne i dla kogo? Zawiadomienie przede wszystkim musi sprawdzić nowy właściciel. Pomimo, że wniosek złożony przez notariusza ma formę elektroniczną, rozpatrują go ludzie – pracownicy sądu. To oni dokonują wszystkich zmian i pomimo zachowania najwyższej staranności zawsze może wkraść się jakiś błąd. Nawet ewidentna pomyłka w imieniu, czy zwykła literówka w nazwisku lub numerze PESEL może przysporzyć Ci problemów.

Dlatego też po otrzymaniu korespondencji z wydziału ksiąg wieczystych, przeczytaj CAŁY otrzymany dokument, a zwłaszcza treści jakie zostały wpisane. Sprawdź literka po literce imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL. Zwróć uwagę na informacje dotyczące ewentualnej hipoteki. W przypadku pojawienia się błędów, bank może robić problemy z udzielonym kredytem.

krok po kroku uprawomocnienie ksiega wieczysta wpisy

Nie musisz robić nic więcej

Odkryłeś jakieś nieścisłości? Jak najszybciej skontaktuj się z sądem, żeby wszystko wyjaśnić. Jeśli zrobisz to w wyznaczonym terminie, sąd sprostuje zapisy bez większych formalności. Jeśli jednak zaniedbasz tą kwestię, sprostowanie treści księgi wieczystej wiązać się będzie z koniecznością złożenia wniosku, wniesieniem opłaty i oczekiwaniem na kolejne postępowanie wieczystoksięgowe. Może to Ci skutecznie utrudnić lub uniemożliwić sprzedaż takiej nieruchomości lub przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Jeśli wszystkie dane będą poprawne, nie musisz nic robić. Możesz spać spokojnie!

chcesz o cos zapytac? smialo, zostaw komentarz dymki z tekstem

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *