Rozbiórka budynku – gdy budowę zaczynamy od demolki

Dlaczego rozbiórka budynku stała się tematem kolejnego artykułu? Poszukując działek pod kolejne inwestycje znajomy wskazał nam jedną nieruchomość, którą jak sam określił “kupicie bez większego targowania”. Zapytany skąd ta pewność odpowiedział, że tam stoi stodoła i nikt nie chce jej przez to kupić. Pierwsza myśl to to, że stodoła to żaden problem. Chwila moment i jej nie będzie. Okazało się jednak, że nie będzie to takie proste jak się nam pierwotnie wydawało.

Podczas przeglądania ofert zdarzają się anonse z zabudowanymi nieruchomościami. Sprzedający piszą, że obecne na działce budynki są do rozbiórki. W pierwszym odruchu człowiek myśli sobie: “co w tym trudnego?” Cegła po cegle, deska po desce i rozbierzemy tą ruderę. Nie do końca tak jest. Przed przystąpieniem do rozbiórki, konieczne jest dokładne zaplanowanie całej operacji. Warto też pochylić się nad takimi aspektami jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska, rozwiązanie problemów związanych z odpadami budowlanymi oraz ewentualny wpływ na otoczenie. W pierwszej kolejności musimy jednak zadbać o legalność całego przedsięwzięcia.

Pozwolenie na rozbiórkę

Obowiązujące obecnie przepisy mówią, że rozbiórka budynku może się odbyć dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na rozbiórkę. Dodatkowo od tego zapisu istnieją wyjątki. Istnieją dodatkowo dwie grupy obiektów. Pierwsze to takie, które nie wymagają uzyskania pozwolenia a jedynie zgłoszenie do właściwego urzędu oraz druga – budynków, które możemy rozebrać z pominięciem wszelkich formalności. W poniższym tekście po staram się objaśnić które obiekty podlegają jakim procedurom i jak sprostać tej najbardziej skomplikowanej, czyli uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Rozbiórka budynku podlegająca zgłoszeniu

Tej procedurze podlegają budynki lub budowle o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. W tej kategorii znajdziemy większość budynków, z którymi możemy się spotkać. Niestety, zgłoszenie nie wystarczy w przypadku zabudowań w formie bliźniaków, szeregowców czy takich, których jedna ze ścian ustawiona została na granicy posesji.

Rozbiórka budynku bez formalności

Zwolnieni ze wszelkich formalności będziemy, jeśli rozbiórce podlegać będą budynki, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Mamy tutaj do czynienia z szerokim wachlarzem wiat, altan, garaży, budynków gospodarczych domków letniskowych.

Pamiętać też należy, że w dla obiektów objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków nie ma taryfy ulgowej – konieczne jest zdobycie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

W przypadku wątpliwości, czy dane przedsięwzięcie podlega uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia czy może zwolnione będzie z wszelkich formalności należy skonsultować się z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej (urzędem wojewódzkim lub starostwem).

A jeśli rozbiórka budynku z pozwoleniem to czego potrzebuję?

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę można pobrać tutaj. Do takiego wniosku dołączyć należy:

– Zgodę właściciela obiektu lub jej kopia.
– Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
– Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
– Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
– Projekt rozbiórki lub jego kopia – w zależności od potrzeb.
– Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
– Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
– Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku robót budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
– Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – w przypadku
obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
– Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów
odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów

O czym jeszcze należy pamiętać?

Bezpieczeństwo

Roboty rozbiórkowe to złożony proces, który wiąże się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami dla pracowników, otoczenia oraz środowiska. Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa jest nie tylko obowiązkiem samego wykonawcy ale także i inwestora. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zaplanować roboty, upewnić się, że prace zostaną wykonane w sposób bezpieczny dla ludzi oraz otoczenia.

Ochrona środowiska

Rozbiórka budynku wiąże się z wytworzeniem dużej ilości odpadów. Część z nich to zwyczajne śmieci komunalne, które można oddać na regularne wysypisko. NIeco gorzej jest z gruzem pochodzącym ze ścian bądź fundamentów. Ten może odebrać od Ciebie lokalne przedsiębiorstwo komunalne lub firma zajmująca się dostarczaniem piasku czy kruszyw. Drewno może zostać wykorzystane jako surowiec opałowy lub co ciekawsze (jeśli jest ono odpowiednio stare) może zostać sprzedane. Podobnie w przypadku metali (stalowych elementów konstrukcji, blachy z pokrycia), można je sprzedaż w dowolnym skupie złomu. Największy problem stanowi azbest, którym może być pokryty budynek. Jego zdjęciem i utylizacją musi zająć się odpowiednio do tego przygotowana i uprawniona firma. Nie polecam samodzielnego demontażu i wyrzucania eternitu – poza ogromnym ryzykiem zdrowotnym można narazić się na dotkliwe kary.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *