Zarządca i administrator budynku

Osoba wykonująca zadania powierzone jej przez właściciela (lub wielu współwłaścicieli) nieruchomości. Do zadań zarządcy nieruchomości należy zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania danej nieruchomości.

Instytucja zarządcy nieruchomości regulowana jest zapisami w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Każda wspólnota można notarialnie powierzyć zarządzanie sprawami administracyjnymi i utrzymanie budynku profesjonalnej firmie, która będzie w imieniu wszystkich podejmować decyzje, jednocześnie ponosząc pełną odpowiedzialność.

Administrator a zarząd

Zarząd osobowy (w przypadku braku profesjonalnego zarządcy, jest to grupa osób wybranych spośród współwłaścicieli) często powierza obowiązki wykonawcze profesjonalnemu administratorowi. Powszechnie i mylnie mówi się, że to on “zarządza”. Tymczasem główna odpowiedzialność za zarządzanie wspólnotą spoczywa nadal na osobach wybranych do zarządu, a odpowiedzialność administratora ograniczona jest do tego co zapisano w umowie cywilnoprawnej tj. powierzonych mu obowiązków i czynności.