Zaległości administracyjne

Nieuregulowane zobowiązania dotychczasowego właściciela nieruchomości względem zarządcy nieruchomości (wspólnoty, spółdzielni itp.) np. nieopłacony czynsz administracyjny, rachunki za zużyte media, brak składek na fundusz remontowy czy opłat za sprzątanie klatki.

W skrajnych przypadkach (gdy kwoty zadłużenia są duże) zobowiązania te mogą zostać ujawnione w formie hipoteki.