Wypis aktu notarialnego

Jest to kopia aktu, która wydawana jest osobom, które brały udział w podpisaniu aktu. W określonych przypadkach wypisy przekazywane są również do właściwych sądów oraz urzędów.