Wylewka

Zazwyczaj wierzchnia warstwa posadzki wykonana z betonu lub innego rodzaju zaprawy budowlanej, mająca na celu wyrównanie powierzchni lub podniesienie do żądanego poziomu podłogi.