Wspólnota mieszkaniowa

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem), która wspólnie (na zasadzie głosowania) podejmuje kluczowe dla wszystkich mieszkańców decyzje.