Wkład własny

Jest to kwota, jaką musisz posiadać, aby móc starać się o udzielenie kredytu hipotecznego. Wysokość wkładu własnego wyrażana jest procentowo. Obecnie banki nie udzielają kredytów, które pokrywałyby wartość kupowanej nieruchomości w 100%. 

Przykład: Jeżeli bank ustali wysokość wkładu własnego na poziomie 20% to przy zakupie mieszkania wartego 300 tys. zł kupujący musi wyłożyć 60 tys. zł a bank sfinansuje pozostałe 240 tys. zł.