Wielka płyta

Technologia budownictwa mieszkaniowego oparta na prefabrykowanych elementach konstrukcyjnych (betonowych płytach), używany do modułowej budowy bloków mieszkalnych i innych budynków. Pierwsze tego typu budynki w Polsce zaczęto wznosić pod koniec lat ’50, a największy rozwój tego typu budownictwa przypadał na lata ‘70. W latach ’90 zaczęto odchodzić od tej technologii.