Warunki zabudowy

W przypadku, gdy obszar na którym powstaje inwestycja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor w celu uzyskania pozwolenia na budowę musi wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.