Umowa przedwstępna

To umowa, w której kupujący i sprzedający zobowiązują się do podpisania w późniejszym terminie umowy końcowej. Umowę taką można sporządzić w formie aktu notarialnego, jeśli ma to realny wpływ na zabezpieczenie interesu stron.