Ubezpieczenie pomostowe

Dodatkowa opłata, jaką pobiera bank od momentu uruchomienia kredytu do czasu wpisania kredytu przez sąd w hipotece mieszkania.