Termomodernizacja

Wszelkie działania, których celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynku, mogą do nich należeć zmiany na zewnątrz – np. dodatkowe ocieplenie budynku, wymiana okien, lub zmiany w instalacjach (np. montaż paneli słonecznych).