Taras

Taras jest większa od balkonu konstrukcja i znajduje się na parterze lub wyższych piętrach, oraz dachu. Ze względu na duże rozmiary, nie zwisa nad ziemią, ale opiera się o konstrukcję budynku lub kolumny.