Sprzedający

Osoba lub instytucja, która w wyniku podpisania w formie aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży uzyska od kupującego prawa do nieruchomości.