Spółdzielnia mieszkaniowa

Jest to organizacja, która, podobnie jak deweloper, inwestuje w budynek do celów mieszkaniowych, ale w przeciwieństwie do dewelopera, po oddaniu mieszkań w posiadanie nowym właścicielom, pozostaje administratorem i zarządcą budynku oraz części wspólnych. Spółdzielnie są szczególnie popularne na starych osiedlach, które powstały jeszcze w czasach poprzedniego ustroju.