Sieć miejska

Miejska sieć ciepłownicza – system techniczny, który poprzez układ rur i przyłączy przekazuje ciepło (np. w postaci ciepłej wody) od centrali, czyli ciepłowni, do naszych domów.