Rynek pierwotny

To wszystkie te nieruchomości, które są w trakcie budowy lub zostały ukończone i są sprzedawane przez przedsiębiorców (firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe), a sama transakcja kupna-sprzedaży tych nieruchomości odbywa się po raz pierwszy.