Rachunek powierniczy

Rodzaj rachunku bankowego (konta) służący do rozliczeń pomiędzy kupującym a deweloperem. Prowadząc rachunek powierniczy bank staje się pośrednikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszych pieniędzy. Możemy wyróżnić dwa podstawowe typy rachunków powierniczych:

  • Rachunek powierniczy zamknięty – w przypadku takiego rachunku pieniądze pozostają po kontrolą banku aż do momentu podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności i przekazania mieszkania nowemu właścicielowi.
  • Rachunek powierniczy otwarty – wpłacane na niego środki przekazywane są deweloperowi stopniowo, zgodnie z postępem prac. Przed uwolnieniem poszczególnych transz środków, bank weryfikuje ukończenie konkretnego etapu budowy. Wszystko odbywa się na podstawie zaakceptowanego na etapie umowy deweloperskiej harmonogramu. Rachunki otwarte mogą dodatkowo posiadać gwarancję banku, lub towarzystwa ubezpieczeniowego na wypadek niewywiązania się przez dewelopera z postanowień umowy deweloperskiej lub jego bankructwa.