Promesa

To dokument, który potwierdza zobowiązanie się do zrealizowania konkretnej czynności. W kontekście nieruchomości i kredytu, stanowi formalną obietnicę banku do udzielenia nam kredytu. Ma ona formę pisemnego zaświadczenia z pieczęcią banku. Promesa to potwierdzenie naszej zdolności kredytowej w oczach sprzedającego.