Pozwolenie na użytkowanie

Jest to dokument w formie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, potwierdzający zakończenie procesu inwestycyjnego oraz spełnienie wszystkich wymagań prawnych niezbędnych do jego bezpiecznego użytkowania. Po uzyskaniu tej decyzji inwestor może rozpocząć przekazywanie poszczególnych lokali nowym właścicielom.