Pompa ciepła

Urządzenie mające na celu pozyskiwanie ciepła na zasadzie wymuszenia przepływu energii cieplnej z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze – wbrew jej naturalnemu przepływowi. Jest to urządzenie pomagające ograniczyć zużycie paliw kopalnych oraz zredukować szkodliwą emisję do środowiska.