Podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (nie prowadzących własnej działalności), które są stronami czynności cywilnoprawnych, a do takiej należy zakup/sprzedaż nieruchomości. W przypadku umowy zakupu podatek odprowadza (uiszcza) kupujący. Uwaga! Podatek ten nie dotyczy zakupu przedmiotów, za które odprowadzany jest podatek VAT (za taki przedmiot uważa się również mieszkanie z rynku pierwotnego).