Plan zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  – uchwała rady gminy określająca w jaki sposób dany teren zostanie zabudowany lub zagospodarowany oraz jakie inwestycje publiczne są na nim zaplanowane. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (plan, mapy).