Odbiór

Odbiór techniczny budynku jest to szereg inspekcji przeprowadzanych po zakończeniu prac budowlanych, mających na celu zweryfikowanie czy kontrolowany budynek został wybudowany i wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz czy może zostać oddany do użytkowania. W ramach odbioru technicznego inspekcje przeprowadzane są przez uprawnionych do tego elektryków, kominiarzy, Państwową Straż Pożarną czy przedstawicieli Inspekcji Budowlanej.