Nowe budownictwo

Pojęcie wskazujące na budynki powstałe po epoce “wielkiej płyty”. Nie posiada ono sztywnych ram czasowych. Używając go zazwyczaj wskazujemy na budownictwo mieszkaniowe z okresu ostatnich 20-25 lat.