Notariusz

Notariusz (rejent) jest prawnikiem, a zarazem, co warto podkreślić, osobą zaufania publicznego, posiadającą szczególne uprawnienia. Jego zadaniem jest poświadczanie prawdziwości (uwierzytelnienie) dokonywanych z jego udziałem czynności (np. sporządzenie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości) oraz dbania o to, aby były one zgodne z obowiązującym prawem. Sporządzane przez notariusza dokumenty (akty) mają charakter dokumentów urzędowych.