Miejsce postojowe

Wydzielona (najczęściej za pomocą namalowanych linii) powierzchnia terenu (przy budynkach mieszkalnych) lub lokalu (np. wielostanowiskowa, podziemna hala garażowa) przeznaczona do postoju samochodów.