Meldunek

Zameldowanie to określenie miejscowości (miasta, wsi), ulicy (osiedla), numeru domu oraz ewentualnie numeru lokalu mieszkalnego, w którym na stałe lub czasowo przebywa dana osoba. Zameldowanie cywilne jest obowiązkiem wynikającym z ustawy dotyczącej ewidencji ludności i dokumentów tożsamości. Zameldowania dokonuje właściwy urząd gminy lub miasta.