Księga wieczysta

Rejestr (spis) publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala ustalić komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. W Polsce księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości. Zapis w księdze wieczystej możesz w każdej chwili sprawdzić na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/