Kredyt hipoteczny

Długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku, który kredytu udziela – oznacza, to, że w przypadku braku spłaty kredytu, bank może odebrać nieruchomość i spieniężyć ją, aby odebrać dług.