Komornik

Jest on podobnie jak notariusz prawnikiem oraz funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest przymusowe egzekwowanie postanowień sądowych. W praktyce zadaniem komornika jest egzekwowanie wszelkich roszczeń i wierzytelności na zasadzie przymusowej egzekucji (na podstawie i w ramach obowiązującego prawa).