Kodeks etyki

Jest to katalog standardów, zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania reprezentantów grupy zawodowej, której dotyczy; jest zbiorem zasad i wartości etycznych wyznaczających standardy dla postępowania funkcjonariuszy publicznych.