Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska nazywana nazywana też intercyzą jest to zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński umowa, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Rodzaje intercyzy: 

  • wyłączenie wspólności majątkowej
  • ograniczenie wspólności majątkowej 
  • poszerzenie wspólności majątkowej
  • przywrócenie wspólności majątkowej