Harmonogram płatności

Wyznaczony przez dewelopera plan, według którego kupujący płaci deweloperowi za zakupione mieszkanie.