Finalizacja

Finalizacja transakcji to moment, w którym kupujący staje się faktycznym właścicielem nieruchomości, tj. gdy:

  • wypełnione zostają wszystkie ustalenia, będące wynikiem negocjacji pomiędzy kupującym a sprzedającym
  • zostanie podpisana umowa przenosząca własność na nowego właściciela
  • uregulowane zostaną wszystkie zobowiązania finansowe względem sprzedającego
  • nieruchomość (symboliczne klucze) zostanie przekazana nowemu właścicielowi wraz pełnym opisem stanu technicznego i odczytem liczników mediów spisanym w formie protokołu
  • „przepisane” zostaną wszystkie umowy z dostawcami mediów – nowy nabywca wraz z umową końcową (aktem notarialnym) uda się do dostawcy prądu, gazu, etc. i zgłosi, że odtąd wszystkie rachunki należy wystawiać na jego nazwisko
  • administracja budynku (spółdzielnia, administracja wspólnoty itp.) zostanie powiadomiona o zmianie właściciela nieruchomości
  • wysłane zostanie zgłoszenie do wydziału podatków właściwego urzędu miasta (dla określonej dzielnicy) lub gminy w sprawie naliczenia podatku od nieruchomości