Dokument urzędowy

Może być to np. pismo, decyzja, sprawozdanie, wyjaśnienie, notatka służbowa, odmowa, sprostowanie, odwołanie, itd. Za dokument urzędowy uznaje się m.in. akt notarialny, wyrok i postanowienie sądowe, dowód osobisty, paszport, dyplom naukowy, pocztowy dowód doręczenia przesyłki, dowód rejestracyjny samochodu i prawo jazdy, akt stanu cywilnego itd.