Darowizna

Jest to majątek, który przekazujemy drugiej osobie nie chcąc niczego w zamian, lub analogicznie otrzymujemy od kogoś innego za darmo.  Pojęcie darowizny reguluje kodeks cywilny w art. 888. Darowizna powinna mieć formę umowy a w niektórych przypadkach powinna być spisana w formie aktu notarialnego. Darowizna ciągnie również za sobą obowiązek podatkowy – należy ją zgłosić w Urzędzie Skarbowym. W zależności od grupy podatkowej, w której znajdują się darczyńca i obdarowany ustalana jest wysokość podatku. Obecnie darowizny w obrębie najbliższej rodziny zwolnione są z podatku.