Części wspólne

Części wspólne nieruchomości są to części budynku oraz grunt, które nie służą do wyłącznego użytkowania ich przez właścicieli poszczególnych lokali. Są np. dach, fundamenty, ściany nośne, klatki schodowe, piwnice, kominy, niektóre instalacje, drogi dojazdowe, place zabaw.