Ciepłownia

Zakład przemysłowy, który produkuje jakiś czynnik (najczęściej wodę lub węgiel w przypadku ciepłowni konwencjonalnych) o wysokiej temperaturze, aby dostarczyć go do  miejskiej sieci ciepłowniczej.

Obecnie rośnie znaczenie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych np. za sprawą kolektorów słonecznych montowanych na dachach budynków.