Ciąg komunikacyjny

Zespół obiektów takich jak alejki, chodniki, deptaki, skwery, drogi wewnętrzne, parkingi, przejścia dla pieszych (i wiele innych) umożliwiający przemieszczanie się (np. w obrębie osiedla) pieszo lub przy użyciu pojazdów.