Media. Protokół zdawczo-odbiorczy. Kiedy odebrać klucze do mieszkania?

kup sobie chate infografiki media domowe przekazanie kluczy

Z formalnego punktu widzenia podpisanie aktu notarialnego to moment, w którym przenoszona jest własność lokalu. Oznacza to, że formalnie powinien być to również moment, kiedy dostaniesz do ręki klucze do Twojego mieszkania. Bywa jednak, że z różnych przyczyn, kupujący nie będzie skłonny do ich oddania zaraz po akcie. Dziś o tym jak przepisać umowy na media, sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy i bezpiecznie odebrać mieszkanie. Dokument taki ułatwi „przepisanie” poszczególnych umów, zwłaszcza jeśli będziesz dokonywać ich w innym terminie.

Media. Protokół zdawczo-odbiorczy. Kiedy odebrać klucze do mieszkania? Read More »

Majątek wspólny czy osobisty?

kup sobie chatę majątek wspólny czy osobisty

Do momentu, w którym nie zawrzesz związku małżeńskiego, problemu nie ma. Wszystko co posiadasz należy wyłącznie do Ciebie. Jest zatem Twoim majątkiem osobistym. Po zawarciu związku małżeńskiego (pod warunkiem, że nie zawierasz żadnych umów majątkowych) pojawia się majątek wspólny. Czy to oznacza, że odtąd wszystko będzie należało już do obojga małżonków? Niezupełnie.

Majątek wspólny czy osobisty? Read More »

Mieszkanie z kredytem. Część druga, czyli jak bezpiecznie kupić?

kup sobie chatę zakup mieszkanie z kredytem

Czy da się kupić mieszkanie, na które ktoś wziął kredyt i czy to bezpieczne? A może to jakiś większy problem…? Zaczynasz obawiać się, czy to, aby nienazbyt ryzykowne… O tym jak SPRZEDAĆ mieszkanie z kredytem, pisałem szeroko –>TUTAJ. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, spojrzymy na temat mieszkań z obciążoną hipoteką z perspektywy kupującego. Będzie krótko i

Mieszkanie z kredytem. Część druga, czyli jak bezpiecznie kupić? Read More »

Meldunek

kup sobie chatę meldunek

Co? Meldunek? Przecież już nie ma czegoś takiego! Czy aby na pewno? Dla większości z nas obowiązek meldunkowy skończył się wraz z jego brakiem w dowodzie osobistym. Do tego przez media co jakiś czas przewija się propozycja ustawodawców, aby posłać wszelkie obowiązki meldunkowe do lamusa. Tak się jednak do tej pory nie stało i na każdym z nas nadal ciąży ustawowy obowiązek meldunkowy.

Meldunek Read More »

Notariusz – jak wybrać?

kupsobiechate_notariusz

Notariusz jest prawnikiem, a zarazem, co warto podkreślić, osobą zaufania publicznego, posiadającą szczególne uprawnienia. Jako funkcjonariusz publiczny jest on powołany do poświadczania (uwierzytelniania) dokonywanych z jego udziałem czynności oraz dbania o to, aby były one zgodne z obowiązującym prawem. Sporządzane przez notariusza dokumenty (akty) mają charakter dokumentów urzędowych.

Notariusz – jak wybrać? Read More »