Bezpieczny Kredyt 2% – sprawdź czy wszystko o nim wiesz!

W tym wpisie postaram się odpowiedzieć na pytanie, co leżało u podstaw rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Kogo ten program dotyczy? Jakie warunki należy spełnić by z niego skorzystać? Zapraszam do lektury.

Końcówka roku 2021 przyniosła trzęsienie ziemi wszystkim dotychczasowym oraz potencjalnym kredytobiorcom. Na skutek szeregu zawirowań geopolitycznych oraz wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19, gospodarka naszego kraju odpowiedziała galopującą inflacją. W celu zahamowania tego zjawiska, Rada Polityki Pieniężnej naszego kraju zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych. No i się zaczęło – uśpiony w trwającej niemal dekadę hossie rynek nieruchomości w Polsce zadrżał w posadach. Kredyty stawały się z miesiąca na miesiąc coraz droższe, zdolność kredytowa nowych nabywców nieruchomości topniała a deweloperzy w znacznej części wyhamowali swoje inwestycje. Jedynymi “wygranymi” byli ci, którzy przezornie zaciągnęli zobowiązania o stałym oprocentowaniu, ale umówmy się – takich osób było niewiele.

Należy pamiętać, że inwestycje deweloperskie mają wpływ na wiele branż i tempo rozwoju gospodarczego. Dla ratowania sytuacji, konieczne było pobudzenie gospodarki poprzez poprawienie dostępności mieszkań i domów dla ludzi, którzy gwałtownie utracili zdolność kredytową bądź uznali, że nie stać ich na kredyt przy standardowym oprocentowaniu banków. Właśnie w tym celu rząd przygotował program socjalny Bezpieczny Kredyt 2%

 

kup sobie chatę budowa problem

Czym właściwie jest program Bezpieczny Kredyt 2%?

Najprościej mówiąc, Bezpieczny Kredyt 2% to rządowa dopłata do comiesięcznej raty kredytu, mająca na celu jej obniżenie. Warto zwrócić uwagę, że opłaty bankowe przewidziane dla tego programu nie mogą być wyższe niż w przypadku innych kredytów hipotecznych udzielanych przez bank.

kup-sobie-chate-bezpieczny-kredyt-zamosc
kup sobie chatę budowa problem

Kto może skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%?

kup-sobie-chate-mieszkanie-blog-budowa-domu-jak-zaczac-lista-formalnosci-geodeta-architekt-projekt-punktor-1

Program dedykowany jest dla osób, które chcą wybudować lub zakupić swój pierwszy dom lub mieszkanie, jednocześnie nie posiadają jeszcze własnej nieruchomości na cele bytowe. Wyjątek stanowią osoby które:

 • odziedziczyły lub otrzymały w darowiźnie nieruchomość przed ukończeniem 18 roku życia i ją zbyły;
 • osoby które odziedziczyły nieruchomość w udziale nieprzekraczającym 50% i nie mieszkają w tym lokalu od co najmniej roku;
 • posiadają nieruchomość, co do której wydano decyzję administracyjną, iż nie nadaje się do celów mieszkaniowych.

O kredyt na preferencyjnych warunkach mogą ubiegać się także obcokrajowcy. Warunki jakie muszą spełniać to:

 • prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce,
 • posiadany numer PESEL,
 • posiadanie karty stałego pobytu,
 • zdolność kredytowa,
 • oświadczenie o braku posiadanych nieruchomości, także za graniami Polski.
kup-sobie-chate-mieszkanie-blog-budowa-domu-jak-zaczac-lista-formalnosci-geodeta-architekt-projekt-punktor-2

W przypadku kilku kredytobiorców, przynajmniej jeden z nich nie może przekraczać wieku 45 lat w momencie podpisania umowy kredytowej.

kup-sobie-chate-mieszkanie-blog-budowa-domu-jak-zaczac-lista-formalnosci-geodeta-architekt-projekt-punktor-3

O kredyt może ubiegać się:

 • singiel – maksymalna wysokość udzielanego kredytu nie może w tym przypadku przekraczać 500 000,00 zł na nabycie nieruchomości lub 100 000,00 zł na dokończenie budowy domu
 • małżeństwo, para lub osoba posiadająca potomstwo – wówczas wysokość kredytu wzrasta do 600 000,00 zł na nabycie nieruchomości lub 150 000,00 zł na dokończenie budowy domu
kup sobie chatę budowa problem

Co możemy nabyć w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Za środki pozyskane z takiego kredytu można:

 • zakupić mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, wliczając w to jego remont/wykończenie;
 • wybudować dom jednorodzinny wraz z jego wykończeniem oraz zakupem działki pod jego budowę;
 • nabyć spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu (w tym na pokrycie wkładu budowlanego dla nowopowstającej nieruchomości) oraz wykończenie lub remont.
kup sobie chatę budowa problem

Na jakich warunkach udzielany jest Bezpieczny Kredyt 2%?

kup-sobie-chate-mieszkanie-blog-budowa-domu-jak-zaczac-lista-formalnosci-geodeta-architekt-projekt-punktor-1

Maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 000,00 zł

 • wartość nieruchomości dla singla wynosić może zatem 700 000,00 zł;
 • dla małżeństw, par lub osób posiadających potomstwo – całkowita wartość zakupu może osiągnąć 800 000,00 zł;
 • ograniczenie nie dotyczy wkładu własnego stanowiącego niezabudowaną nieruchomość gruntową.
kup-sobie-chate-mieszkanie-blog-budowa-domu-jak-zaczac-lista-formalnosci-geodeta-architekt-projekt-punktor-2

Kredyt może wynosić maksymalnie:

 • 80% wartości nieruchomości (należy wnieść 20% wkładu własnego);
 • do 100% wartości (z wkładem niższym niż 20% lub bez niego) w przypadku otrzymania gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.
kup-sobie-chate-mieszkanie-blog-budowa-domu-jak-zaczac-lista-formalnosci-geodeta-architekt-projekt-punktor-3

Kredyt udzielany jest:

 • na minimum 15 lat,
 • na maksymalnie 30 lat,
 • w PLN,
 • dopłaty wynikające z programu obowiązują przez pierwsze 10 lat,
 •  kredyty na warunkach preferencyjnych udzielane będą do końca 2027 r. (a na dokończenie budowy, do końca 2025 r.),
 • w stałym oprocentowaniu na okres 120 miesięcy (czas trwania programu czyli stosowania rządowych dopłat),
 • w ratach malejących w okresie obowiązywania programu,
 • po wygaśnięciu dopłat w ratach równych.
kup-sobie-chate-wskazowka-zamosc

Czy można nadpłacać swoje zobowiązanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Zasadniczo w pierwszych trzech latach nie wolno nadpłacać kredytu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:

 • wkład własny wynosił mniej niż 200 000,00 zł – w tym przypadku wolno jest nadpłacić tą różnicę;
 • wolno również nadpłacać różnicę pomiędzy pierwszą ratą a każdą kolejną z rat malejących (co miesiąc ta sama kwota równa pierwszej racie).
kup-sobie-chate-uwaga-zamosc

Czy można utracić dopłaty przysługujące w ramach programu ?

Całkowite prawo do dopłat (wraz z koniecznością zwrócenia ich w całości) zostanie utracone, jeśli kredytobiorca dopuści się oszustwa podatkowego i zostanie ono potwierdzone wyrokiem sądu. Przykładem może być tutaj poświadczenie nieprawdy.

W bieżącym miesiącu utracone zostanie prawo do dopłaty w przypadku spóźnienia się z płatnością lub spłaty niepełnej kwoty (nawet o 1 zł!).

W kolejnych miesiącach kredytobiorca zostanie pozbawiony dopłat jeśli:

 • nieruchomość zostanie sprzedana,
 • zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości (np. zostanie w niej zarejestrowana działalność gospodarcza),
 • nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona (nawet częściowo),
 • kredytobiorca nabędzie prawo do kolejnego lokalu mieszkalnego bądź domu (wyjątek stanowi dziedziczenie),
 • kredytobiorca zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w przedmiotowej nieruchomości na okres dłuższy niż 12 miesięcy (np. przeprowadzka, wyjazd zagraniczny),
 • kredytobiorca ogłosi upadłość konsumencką,
 • kredyt zostanie nadpłacony w pierwszych trzech latach (poza opisanymi wcześniej wyjątkami),
 • kredytobiorcą przestała być osoba, która jako jedyna nie miała ukończonych 45 lat w momencie zawierania umowy,
 • zostanie złożony wniosek o zmianę sposobu oprocentowania ze stałego na zmienne w okresie obowiązywania kredytu.
kup-sobie-chate-wskazowka-zamosc

Na co zwrócić uwagę chcąc wziąć udział w programie?

Na koniec kilka uwaga praktycznych. Po pierwsze, aktualnie nie wszystkie banki biorą udział w programie Bezpieczny Kredyt 2%. W związku z tym, w wielu bankach, które obsługują program pojawiły się ogromne kolejki. Dodatkowo, każdy błąd we wniosku kredytowym wiąże się z koniecznością ponownego złożenia wniosku oraz pełnego okresu oczekiwania na jego rozpatrzenie. Długie terminy bankowe warto jest uwzględnić podpisując umowy rezerwacyjne lub przedwstępne, ponieważ przekroczenie terminu w nich wskazanego może wiązać się z ich unieważnieniem lub koniecznością ponownego zawarcia na gorszych warunkach.

SPRAWDŹ oferty gotowych domów w Zamościu i okolicy

ZAPYTAJ o budowę domu na zlecenie i pod Twoje wytyczne wraz z koniecznymi formalnościami i dokumentacją

POMOŻEMY w sprzedaży lub zakupie działki bądź innej nieruchomości, ułatwimy uzyskanie dokumentacji i dopełnienie formalności

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *